Olav

Ansvar:

Sørge for at til en hver fredag er det 20 oppgaver klare under writer needed på velgenklere i click up

Betaling:  180kr / timen

Task:

Finne produkter for mintest.

Her er google sheetet med søkeordene

Hvordan utføre oppgaven:

Guide finner du her

Guide:

Video guide

Finn ut hvordan nettbutikker du skal velge produkter fra ved å logge inn her :

Adservice

Username: per@markusakerlund.com
pass: Theosjef123

Adtraction

Username: qwfars123markus@gmail.com

Password: qwfparst1234